• sahypa_head_bg

Önümler

 • 2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

  2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

  Gysgaça giriş

  Bu enjam pollary kesmek we bezemek üçin amatlydyr.Iki kabinanyň gapysy 4 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, spesifikasiýalary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Şeýle hem goşa dar zynjyr, L zynjyry, ýeke zynjyr we beýleki zynjyr görnüşlerini saýlap bilersiňiz.Daşarky ýokarky basma plastinka tabagyň ýüzüne zeper ýetmeginden gaça durýar.

 • 3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

  3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

  Gysgaça giriş

  Önüm poly dik we keseligine ýerleşdirip biler.Üç bölümli gapy 6 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, spesifikasiýalary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Daşarky ýokarky basma plastinka plastinkanyň üstündäki zeperlerden gaça durýar.

 • 4 gapy Speokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

  4 gapy Speokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

  Önüm poly dik we keseligine ýerleşdirip biler.Dört bölümli gapy 8 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, spesifikasiýalary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Daşarky ýokarky basma plastinka tabagyň ýüzüne zeper ýetmeginden gaça durýar.

 • Hawk enjamlary Üç bölek gördi

  Hawk enjamlary Üç bölek gördi

  “Hawk Machinery Three Rip Saw”, esasan, laminat pol, gaty agaç pol, bakelit poly, plastmas tagta we beýleki tagtalar ýaly tutuş tagtany iki ýa-da üç bölege bölmek üçin ulanylýar, pol öndürmek üçin möhüm enjamdyr.

 • --Arym - bölünen arralaryň awtomatiki birikmesi

  --Arym - bölünen arralaryň awtomatiki birikmesi

  Önümçilik liniýasynyň laýyk dizaýny, ykjam gurluşy we ýokary takyklygy bar.Zähmet güýjüni azaltmak, ýer, zähmet, energiýa sarp etmek we zähmet netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.

 • “Hawk Machinery Multi Rip Saw”

  “Hawk Machinery Multi Rip Saw”

  “Hawk Machinery Multi Rip Saw”, esasan, birleşdirilen pol, gaty agaç pol, bakelit poly, SPC poly we beýleki tagtalar ýaly aýratynlyklara görä tutuş tabagy birnäçe substrat böleklerine kesmek üçin ulanylýar.Pol öndürmek üçin möhüm enjam.

 • Herringbone poly üçin goşa L zynjyrly goşa end tenoner çyzygy

  Herringbone poly üçin goşa L zynjyrly goşa end tenoner çyzygy

  Enjamlaryň bu tapgyry dizaýnda ýerliklidir we esasan köp gatly pollary, bambuk pollary we bambuk agaçdan ýasalan pollary öndürmekde ulanylýar.Ilki bilen boýap, soňra poluň ýüzüne zeper ýetirmän trubkany açyp bilersiňiz.Uly gaýtadan işlemegiň giňligi, ýönekeý we amatly düzediş, ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.

 • Dar çyzyk üçin goşa dar zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy

  Dar çyzyk üçin goşa dar zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy

  Bu enjam ösen tehnologiýany kabul edýär we laminat pollary, köp gatly pollary, bambuk pollary we bambuk agaçdan ýasalan pollary öndürmek üçin amatlydyr.Ilki bilen boýap bolýar, soňra çukur poluň ýüzüne zeper ýetirmän açylyp bilner, esasanam dürli dykylan pollary öndürmek üçin.Giň uýgunlaşma, ýönekeý we amatly sazlamak, ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.

 • Iki gezek giň zynjyrly ýokary tizlikli goşa endoner çyzygy

  Iki gezek giň zynjyrly ýokary tizlikli goşa endoner çyzygy

  Bu maşynlar ösen tehnologiýa bilen müşderiniň talaplaryna esaslanyp işlenip düzüldi we laminirlenen pollar, PVX pollar, şkaf, ýüplükli pollar we agaç-bambuk parket önümçiligi üçin ulanylýar. Laklamak ilki panellerde edilip bilner, şonuň üçin laklamak prosesi ilki panellerde edilip bilner. profil olaryň ýüzüne zeper ýetirmez.Bu usul esasanam pol öndürmek üçin basmak ulgamynyň görnüşlerine laýyk geler. Bu enjamyň giň uýgunlaşma, ýönekeý we çalt sazlamak we ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.

 • Hawk Machinery Awtomatiki Grant iýmitlendiriş ulgamy

  Hawk Machinery Awtomatiki Grant iýmitlendiriş ulgamy

  Ulgam, ýokary öndürijilikli, awtomatiki iýmitlendirmek we üýtgeýän funksiýa bilen tehnologiýa taýdan ygtybarly, ygtybarly we ygtybarly.Bütin sorujy käsäniň tagtanyň ýagdaýynda pes talaplary bolan we süýşenden soň süýşmek we saglyk üçin ulanylýan tagta has amatly sorujy plastinka bar;Servo motoryna düşünmek aňsat, çyzykly ýol ugrukdyrylýar, üýtgeýän maşynyň özara jogap ýygylygy 16 / min-a ýetýär, iş durnukly, ses pes, täsir güýji az we hyzmat ömri uzyn.

 • 4 gapyly goşa tegelek degirmen

  4 gapyly goşa tegelek degirmen

  Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Model portreti HKS336 peýzacape HKH347 6 + 6 7 + 7 ýükläp boljak iň köp oklaryň sany Iýmit tizligi (m / min) 120 60 Iň az iş böleginiň ini (mm) 95 - Iň ýokary iş bölegi ini (mm) 270 & # ...