• page_head_bg

Iki gezek gutarýan tenoner

 • 2 Door High Speed Floor Trimming Slotting Line

  2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

  Gysgaça giriş

  Bu enjam poluň kesilmegi we kesilmegi üçin amatlydyr.Iki kabinanyň gapysy 4 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, aýratynlyklary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Şeýle hem goşa dar zynjyr, L zynjyry, ýeke zynjyr we beýleki zynjyr görnüşlerini saýlap bilersiňiz.Daşarky ýokarky basma plastinka tabagyň ýüzüne zeper ýetmeginden gaça durýar.

 • 3 Door High Speed Floor Slotting Machine

  3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

  Gysgaça giriş

  Önüm poly dik we keseligine ýerleşdirip biler.Üç bölümli gapy 6 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, aýratynlyklary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Daşarky ýokarky basma plastinka plastinkanyň üstündäki zeperlerden gaça durýar.

 • 4 door High Speed Floor Slotting Machine

  4 gapyly ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

  Önüm poly dik we keseligine ýerleşdirip biler.Dört bölümli gapy 8 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, aýratynlyklary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Daşarky ýokarky basma plastinka tabagyň ýüzüne zeper ýetmeginden gaça durýar.

 • Double End Tenoner Line with Double L Chain for Herringbone floor

  Herringbone poly üçin goşa L zynjyrly goşa end tenoner çyzygy

  Enjamlaryň bu tapgyry dizaýnda ýerliklidir we esasan köp gatly pollary, bambuk pollary we bambuk agaçdan ýasalan pollary öndürmekde ulanylýar.Ilki bilen reňk berip, poluň ýüzüne zeper ýetirmän trubkany açyp bilersiňiz.Uly gaýtadan işlemegiň giňligi, ýönekeý we amatly düzediş, ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.

 • Double End Tenoner Line with Double Narrow Chain for Narrow Plank

  Dar çyzyk üçin goşa dar zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy

  Bu enjam ösen tehnologiýany kabul edýär we laminat pollary, köp gatly pollary, bambuk pollary we bambuk agaçdan ýasalan pollary öndürmek üçin amatlydyr.Ilki bilen boýap bolýar, soňra trubkany poluň ýüzüne zeper ýetirmän açyp bolýar, esasanam dürli dykylan pollary öndürmek üçin.Giň uýgunlaşma, ýönekeý we amatly sazlamak, ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.

 • High Speed Double End Tenoner Line with Double Wide Chain

  Iki gezek giň zynjyrly ýokary tizlikli goşa ahyrky tenoner çyzygy

  Bu enjamlar ösen tehnologiýa bilen müşderiniň talaplaryna esaslanyp işlenip düzüldi we laminirlenen pollar, PVX pollar, şkaflar, dokalan pollar we agaç-bambuk parket önümçiligi üçin ulanylýar. Laklamak ilki panellerde edilip bilner, şonuň üçin laklamak prosesi ilki bilen panellerde edilip bilner. profil olaryň ýüzüne zeper ýetirmez.Bu usul, esasanam pol öndürmek üçin basmak ulgamynyň görnüşlerine laýyk geler. Bu enjamyň giň uýgunlaşma, ýönekeý we çalt sazlamak we ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.

 • 4-door double-ended milling groove

  4 gapyly goşa tegelek tegelek

  Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Model portreti HKS336 peýza. HKH347 6 + 6 7 + 7 Iýmitlenip bilinjek oklaryň iň köp mukdary Iýmitleniş tizligi (m / min) 120 60 Iň pes iş böleginiň ini (mm) 95 - Iň ýokary iş giňligi (mm) 270 & # ...