• page_head_bg

Kesmek we kesmek çyzygy

Semi Auto Cutting-Slotting Line-1

Gysgaça giriş

“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesmek we ýasamak liniýasy gaty agaç köp gatly pol, WPC poly , SPC poly we beýleki material pollary kesmek we ýerleşdirmek üçin amatlydyr.Highokary takyklyk, çalt tizlik we durnukly işlemek aýratynlyklary bar.
“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesiş we süýşüriş liniýasy köp süýümli armatura iýmitlendiriji rolik konweýerinden, köp bölek arra, köp bölek armatura zyňylýan rolik konweýerinden, rul konweýerinden , dyrmaşmak we dolanyşyk konweýerinden, uzynlykdaky DET, rul kemer konweýerinden we kesişýän DET.Tareller rolikli konweýeriň üsti bilen köp bölek arra bilen el bilen iýmitlenýär, spesifikasiýa talaplaryna laýyklykda uly tabagy ownuk böleklere bölýär, soňra rul konweýeriniň üsti bilen dyrmaşma we dolanyşyk konweýeriniň üsti bilen uzynlyk DET-e we kesişýän DET-e geçýär. basyň.
“Hawk Machinery” ýarym awtomatiki “Cutting & Slotting” liniýasynyň tehnologiýasy, 3D programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen we CNC işleýiş merkezi tarapyndan işlenip düzülen tehnologiýa.Enjam, esasanam SPC we WPC pollar üçin talaplary kanagatlandyryp bilýän ýokary takyklyk we gowy kesiş göniligi bar.Umumy berkidilen birleşdirilen pollaryň kesilmegi diňe bir göni tikişiň we material tygşytlamagyň täsirine ýetip bilmez, eýsem işçileriň sanyny azaldyp, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.Amal ýönekeý.Upperokarky we aşaky basýan rulonlaryň arasyndaky aralyk poluň galyňlygyna görä sazlanýar.Basyş rolikini sazlamak, sazlaýjy tutawajyny silkmek bilen tamamlanyp bilner.Machinehli enjam doly ýapyk, emele gelen tozan tozany aýyrmak ulgamy arkaly gönüden-göni zyňylýar we iş gurşawy arassa.
“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesiş we süýşüriş liniýasynyň göwnejaý dizaýny, ykjam gurluşy we ýokary takyklygy bar.Zähmet güýjüni azaltmak, ýer, zähmet, energiýa sarp etmek we zähmet netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.

Cutting & Slotting Line

Programmanyň çäkleri

SPC, WPC, LVT, Laminat
Uzynlygy: 900-1800mm
Giňligi: 125-450mm
Galyňlygy: 4-12mm

Hawk üpjün edýär

SPC, WPC, LVT, Laminat
Uzynlygy: 900-1800mm
Giňligi: 125-450mm
Galyňlygy: 4-12mm