• page_head_bg

--Arym - bölünen arralaryň awtomatiki birikmesi

Gysga düşündiriş:

Önümçilik liniýasynyň laýyk dizaýny, ykjam gurluşy we ýokary takyklygy bar.Zähmet güýjüni azaltmak, ýer, zähmet, energiýa sarp etmek we zähmet netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Jemi kuwwat 65 KWt
Jemi vakuum 22000m3 / sag
Windeliň tizligini vakuum etmek 32m / s
Galyňlygy görmek 3-25mm
Tizlik 8 bölek / minut

“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesiş liniýasy gaty agaç köp gatly pol, bambuk agaç poly, laminat pol, SPC poly we beýleki material pollary kesmek we gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Highokary takyklygyň, çalt tizligiň we durnukly işlemegiň aýratynlyklaryna eýedir we her dürli plastinka we spesifikasiýa üçin amatlydyr.

“Hawk Machinery” ýarym awtomatiki kesiş liniýasy gidrawliki el bilen iýmitleniş stolundan, üç sany armatura iýmitlendiriji rolikli konweýerden, üç sany armatura, üç sany armatura armatura konweýerinden, rul konweýerinden, köp bölek armatura iýmitlendiriji rolik konweýerinden, köp bölek armaturadan, köp bölekden ybarat zyňylýan rolikli konweýer, rul konweýer we boş rolik konweýer.Plastinalar üç bölek arra bilen iýmitlendiriji rolikli konweýerde el bilen iýmitlenýär, soňra merkezi kesmek we uzynlyk kesmek üçin üç sany armatura giriň.Üç bölek armaturadan soň, çykaryjy deprek konweýeriniň we rul konweýeriniň üsti bilen köp bölek armatura girýärler, spesifikasiýa talaplaryna laýyklykda uly tabagy ownuk böleklere bölýärler we tagtany el bilen boşadýarlar.

“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesiş liniýasynyň tehnologiýasy, 3D programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen we CNC işleýiş merkezi tarapyndan işlenip düzülen.Enjamda her dürli agaç pollaryň talaplaryny kanagatlandyryp biljek ýokary takyklyk we gowy kesiş göniligi bar.Umumy berkidilen birleşdirilen pollaryň kesilmegi diňe bir göni tikişiň we material tygşytlamagyň täsirine ýetip bilmez, eýsem işçileriň sanyny azaldyp, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.Amal ýönekeý.Upperokarky we aşaky basýan rulonlaryň arasyndaky aralyk poluň galyňlygyna görä sazlanýar.Basyş rolikini sazlamak, sazlaýjy tutawajyny silkmek bilen tamamlanyp bilner.Machinehli enjam doly ýapyk, emele gelen tozan tozany aýyrmak ulgamy arkaly gönüden-göni zyňylýar we iş gurşawy arassa.

“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesiş liniýasynyň göwnejaý dizaýny, ykjam gurluşy we ýokary takyklygy bar.Zähmet güýjüni azaltmak, ýer, zähmet, energiýa sarp etmek we zähmet netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Hawk Machinery Automatic Grantry feeding system

   “Hawk Machinery” awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy

   Köp pudaklarda önümçilige bolan islegiň artmagy bilen, adaty el bilen işlemek bilen deňeşdirilende, ýüklemek we düşürmek manipulýatoryny ulanmak ýygy-ýygydan bolýar, üç sany artykmaçlygy sebäpli, awtomatiki liniýa öndürmek prosesi ganat goşulan gaplaň ýalydyr, müşderileriň köpüsi tarapyndan makullanýar.Ilki bilen, zähmeti tygşytlaň we netijeliligi ýokarlandyryň, manipulato ýüklenenden we düşürilenden soň köpçülikleýin gaýtadan işleýän pol önümçilik ussahanasynda ...