• sahypa_head_bg

--Arym - bölünen arralaryň awtomatiki birikmesi

Gysga düşündiriş:

Önümçilik liniýasynyň laýyk dizaýny, ykjam gurluşy we ýokary takyklygy bar.Zähmet güýjüni azaltmak, ýer, zähmet, energiýa sarp etmek we zähmet netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Jemi kuwwat 65 KW
Jemi vakuum 22000m3 / sag
Windeliň tizligi 32m / s
Galyňlygy görmek 3-25mm
Tizlik 8 bölek / minut

“Hawk Machinery” ýarym awtomatiki kesiş liniýasy gaty agaç köp gatly pol, bambuk agaç poly, laminat pol, SPC poly we beýleki material pollary kesmek we gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Highokary takyklyk, çalt tizlik we durnukly işlemek aýratynlyklaryna eýedir we her dürli plastinka we spesifikasiýa üçin amatly.

“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesiş liniýasy gidrawliki el bilen iýmitleniş stolundan, üç sany armatura iýmitlendiriji rolik konweýerinden, üç sany armatura, üç sany armatura armatura konweýerinden, rul konweýerinden, köp bölek arra iýmitlendiriji rolik konweýerinden, köp bölek arra, köp bölekden ybarat zyňylýan rolik konweýerini, rul konweýerini we boş rolik konweýerini gördi.Plitalar el bilen iýmitlenýän rolik konweýerine el bilen iýmitlenýär, soňra merkezi kesmek we uzynlyk kesmek üçin üç sany arra giriň.Üç ýyrtyk arra geçenden soň, çykaryjy deprek konweýeriniň we rul konweýeriniň üsti bilen köp bölek arra girýärler, spesifikasiýa talaplaryna laýyklykda uly tabagy ownuk böleklere bölýärler we tagtany el bilen boşadýarlar.

“Hawk Machinery” ýarym awtomatiki kesiş liniýasynyň tehnologiýasy, 3D programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen we CNC işleýiş merkezi tarapyndan işlenip düzülen.Enjam her dürli agaç pollaryň talaplaryny kanagatlandyryp bilýän ýokary takyklygy we gowy kesiş göniligi bar.Umumy berkidilen birleşdirilen pollaryň kesilmegi diňe bir göni tikiş we material tygşytlamak täsirine ýetip bilmez, eýsem işçileriň sanyny azaldyp, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.Amal ýönekeý.Upperokarky we aşaky basýan rulonlaryň arasyndaky aralyk poluň galyňlygyna görä sazlanýar.Basyş rolikini sazlamak sazlaýjy tutawajyny silkip tamamlap bolar.Machinehli enjam doly ýapyk, emele gelen tozan tozany aýyrmak ulgamy arkaly gönüden-göni zyňylýar we iş gurşawy arassa.

“Hawk Machinery” ýarym awtomat kesiş liniýasy göwnejaý dizaýna, ykjam gurluşa we ýokary takyklyga eýe.Zähmet güýjüni azaltmak, ýer, zähmet, energiýa sarp etmek we zähmet netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmak.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Hawk Machinery Awtomatiki Grant iýmitlendiriş ulgamy

   Hawk Machinery Awtomatiki Grant iýmitlendiriş ulgamy

   Köp pudaklarda önümçilik isleginiň artmagy bilen, adaty el bilen işlemek bilen deňeşdirilende, ýüklemek we düşürmek manipulýatoryny ulanmak ýygy-ýygydan bolýar, üç sany artykmaçlygy sebäpli awtomatiki liniýa öndürmek prosesi ganaty goşulan gaplaň ýalydyr, müşderileriň köpüsi tarapyndan makullanýar.Ilki bilen, zähmeti tygşytlaň we netijeliligi ýokarlandyryň Manipulato ýüklenenden we düşürilenden soň köpçülikleýin gaýtadan işleýän pol önümçilik ussahanasynda ...