• page_head_bg

3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Gysgaça giriş

Önüm poly dik we keseligine ýerleşdirip biler.Üç bölümli gapy 6 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, aýratynlyklary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Daşarky ýokarky basma plastinka plastinkanyň üstündäki zeperlerden gaça durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

   Uzynlyk boýunça Tersine
Iş ýeri 6 + 6 6 + 6
Tizlik (m / min) 30-120 15-60
Min.Width (mm) 90 --
Iň giňligi (mm) 400 --
Uzynlygy (mm) 400 400
Iň uzynlygy (mm) -- 1600/2500
Galyňlygy (mm) 4-25 4-25
Kesiji Dia (mm) 50250-285 50250-285
Işlemek H (mm) 1100 980
Maşynyň ölçegi (mm) 5200 * 3000 * 2000 5200 * 3800 * 1900
Maşynyň agramy (kgs) 9500 9500

“Hawk Machinery 3” köp ýyllyk tehniki kämilleşdirişden soň, iň täze halkara tehnologiýasyny ulanyp, içerki we daşary ýurtlarda 600-den gowrak müşderi PVC poly, laminat pol, gaty agaç köp gatly, bambukly sertifikaty ulanýar. pol, SPC pol, kalsiý silikat tagtasy, SMC plastinka we plastinka ýeri gaýtadan işlemegiň beýleki görnüşleri.Hawk Machinery 3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy tagtany ilki boýamaga, soň bolsa ýumruk işini ýerine ýetirmäge we poluň ýüzüne zeper ýetirmäge mümkinçilik bermez, esasanam her dürli tokly pollary gaýtadan işlemegi kanagatlandyryp biler, uýgunlaşyp biler, gysga sazlap biler we çalt, durnuklylyk gowy, takyklygy gaýtadan işlemegiň artykmaçlygy has ýokarydyr.

“Hawk Machinery 3” Gapyly ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy, gyrgy enjamlarymyzy ýerleşdirmek çyzygymyzyň iň nusgawy konfigurasiýasydyr.Önümçilik çyzygynyň uzyn tarapy we gysga tarapy 3 sany lybas bilen enjamlaşdyrylandyr, her tarapy üçin jemi 6 iş orny, iýmitlendirijiniň uzyn tarapy uzaldylyp bilner, şonuň üçin uzyn tabak iýmitlenmegi has durnukly bolar. .Geçiriji zynjyr goşa giň zynjyr dizaýnyny kabul edýär we ýol görkeziji demir dürli plastinkalaryň gaýtadan işleniş ululyklaryna we aýratynlyklaryna laýyk gelmek we önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin aýrylmaz ýol görkeziji demir ýoludyr.Gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin, içindäki pnewmatik basyş plastinka enjamyny ulanyp, üweýji kesiji bilen deňeşdirip, sazlamak ýönekeý we çalt bolup, poluň ýygnalmagy üçin poluň ýüzüne zeper ýetirmez. has bökdençsiz.

Hawk Machinery 3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli, ýokary netijelilik, oňat durnuklylyk.Hawk Machinery 3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy, PVX poly, laminat poly, gaty agaç köp gatly, bambuk poly, SPC poly, kalsiý silikat tagtasy, izolýasiýa tagtasy we beýleki görnüşli tagtalary gaýtadan işlemek üçin iň gowy saýlawdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 2 Door High Speed Floor Trimming Slotting Line

   2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

   Tehniki parametrleriň uzynlygy boýunça kesiş görnüşi HKH326G HKH323G Maks. 600 - Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 450 400 Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 1,5-8 1.5-8 Kesijiniň diametri (mm) Φ250-285 Φ250-285 Işleýiş beýikligi (mm) 1100 980 D ...

  • Double End Tenoner Line with Double L Chain for Herringbone floor

   “Double L” zynjyry bilen “Double End Tenoner Line” ...

   Tehniki parametrler Model portret HKL226 Gorizontal HKL227 6 + 6 6 + 6 Iýmitlenip bilinjek oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 60 30 Iň az iş böleginiň ini (mm) 70 - Iň ýokary iş giňligi (mm) 400 - Iň pes iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň köp iş böleginiň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1 ...

  • 4-door double-ended milling groove

   4 gapyly goşa tegelek tegelek

   Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Tehniki parametrler Model portreti HKS336 peýza. HKH347 loadükläp boljak iň köp ok ...

  • 4 door High Speed Floor Slotting Machine

   4 gapyly ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça kesişýän iş pozisiýalary HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8 Tizlik (m / min) 5-100 5-40 Min.Width (mm) 120 Max.Width (mm) 400 Min.Length (mm) 400 400 Max. Uzynlygy (mm) 1600/2500 Inçe (mm) 3-25 3-25 Kesiji Dia.(mm) 250-285 250-285 Işleýän H (mm) 1100 980 Ölçegi (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900 Agramy (T) 12 12 ...

  • Double End Tenoner Line with Double Narrow Chain for Narrow Plank

   Iki goşa dar çaý bilen goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portreti HKH332 peýzacape HKH333 6 + 6 6 + 6 Iýmitleniş tizligi (m / min) 120 60 Iň pes iş bölegi ini (mm) 80 - Iň ýokary iş bölegi ini (mm) 400 - Iň pes iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň köp iş böleginiň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 11 ...

  • High Speed Double End Tenoner Line with Double Wide Chain

   Doubleokary tizlikli goşa ahyrky tenoner çyzgysy goşa ...

   Jübüt giň zynjyrly goşa giň zynjyrly dizaýn, dürli görnüşli basma ulgamlarynyň talaplaryny, panel ölçeglerini we amal talaplaryny, has durnukly bukjany kanagatlandyryp biler.Gurlan basyş aýakgaplary, basmak prosesiniň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin.