• sahypa_head_bg

Iki gezek giň zynjyrly ýokary tizlikli goşa endoner çyzygy

Gysga düşündiriş:

Bu maşynlar ösen tehnologiýa bilen müşderiniň talaplaryna esaslanyp işlenip düzüldi we laminirlenen pollar, PVX pollar, şkaf, ýüplükli pollar we agaç-bambuk parket önümçiligi üçin ulanylýar. Laklamak ilki panellerde edilip bilner, şonuň üçin laklamak prosesi ilki panellerde edilip bilner. profil olaryň ýüzüne zeper ýetirmez.Bu usul esasanam pol öndürmek üçin basmak ulgamynyň görnüşlerine laýyk geler. Bu enjamyň giň uýgunlaşma, ýönekeý we çalt sazlamak we ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Iki gezek giň zynjyr

66c1d3b0-8d62-469d-abd0-9f2524e90def

Jübüt giň zynjyrly dizaýn, dürli basma ulgamlarynyň talaplaryny, panel ululyklaryny we amal talaplaryny, has durnukly bukjany kanagatlandyryp biler.

Gurlan basyş aýakgaplary

429d87fe-6687-41cb-a2df-d2b0023ce413

Basmak prosesiniň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin paneliň ýüzüne bolup biljek zeper ýetmezlik we prosesi has takyk etmek üçin basyş aýakgaplary gurlan.

Tehniki parametrler

Tehniki parametrler: Uzynlyk boýunça Tersine
Maks ýazyň.Eplençler   HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8
Iýmitlendirmek tizligi (m / min) 5-100 5-40
Iş bölekleriniň min (mm) 120  
Iş bölekleriniň iň giňligi (mm) 400  
Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 400 400
Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm)   1600/2500
Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 3-25 3-25
Kesijiniň diametri (mm) 250-285 250-285
Iş beýikligi (mm) 1100 980
Ölçegleri (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900
Maşynyň agramy (T) 12 12
Bu parametr duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

“Hawk Machinery High Speed ​​DET Line”, giň halkara zynjyry bilen, köp ýyllyk tehniki taýdan täzelenenden soň, içerki we daşary ýurtlarda 600-den gowrak müşderi PVC poly, laminat pol, gaty agaç köp gatly pol, bambuk poly üçin sertifikat ulanýar. , SPC pol, kalsiý silikat tagtasy, SMC plastinka we plastinka ýeri gaýtadan işlemegiň beýleki görnüşleri.Giň zynjyrly “Hawk Machinery” ýokary tizlikli DET liniýasy ilki tagtany reňklemäge, soň bolsa ýumruk işini ýerine ýetirmäge we poluň ýüzüne zeper ýetirmäge mümkinçilik bermez, esasanam her dürli tok görnüşli pollary gaýtadan işlemegi kanagatlandyryp biler, uýgunlaşyp biler, gysga sazlap biler we çalt, durnuklylyk gowy, takyklygy gaýtadan işlemegiň artykmaçlygy has ýokarydyr.

Giň zynjyrly “Hawk Machinery” ýokary tizlikli “DET Line”, “Hawk Machinery slotting line” -iň kämilleşdiriş konfigurasiýa maşyn liniýasydyr.Uzyn tarapy we gysga çyzygynyň gysga tarapy 4 lybas we jemi 8 iş orny bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümçiligiň tizligi has çalt we gurallaryň köýnegi wagt bilen deňeşdirilende az.iýmitlendirijiniň uzyn tarapy uzaldylyp bilner, şonuň üçin has uzyn tabak iýmitlenmegi has durnukly bolar.Geçiriji zynjyr goşa giň zynjyr dizaýnyny kabul edýär we ýol görkeziji demir dürli plitalaryň gaýtadan işleniş ululyklaryna we aýratynlyklaryna laýyk gelmek we önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň takyklygynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin aýrylmaz ýol görkeziji demir ýoludyr.Gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin, içindäki pnewmatik basyş plastinka enjamyny ulanyp, üweýji kesiji bilen deňeşdirip, sazlamak ýönekeý we çalt bolup, poluň ýüzüne zeper ýetirmez, pol ýygnamagy bolar has bökdençsiz.

“Hawk Machinery” ýokary tizlikli DET liniýasy, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli, ýokary netijelilik, gowy durnuklylyk bilen giň zynjyrly.Giň zynjyrly Hawk Machinery Speed ​​Speed ​​DET Line, PVC poly, laminat poly, gaty agaç köp gatly pol, bambuk poly, SPC poly, kalsiý silikat tagtasy, izolýasiýa tagtasy we beýleki görnüşli tagtalary gaýtadan işlemek üçin iň gowy saýlawdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 4 gapyly goşa tegelek degirmen

   4 gapyly goşa tegelek degirmen

   Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Tehniki parametrler Model portret HKS336 peýzacape HKH347 loadükläp boljak iň köp ok ...

  • 2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

   2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça kesiş görnüşi HKH326G HKH323G Maks.Spindles 4 + 4 4 + 4 Iýmitlendiriş tizligi (m / min) 5-100 5-40 Min. 600 - Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 450 400 Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 1,5-8 1.5-8 Kesijiniň diametri (mm) Φ250-285 Φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1100 980 D ...

  • Dar çyzyk üçin goşa dar zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy

   Iki goşa dar çaý bilen goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portreti HKH332 landşaft HKH333 6 + 6 6 + 6 ýükläp boljak oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 120 60 Iň pes iş giňligi (mm) 80 - Iň ýokary iş bölegi ini (mm) 400 - Minimum iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň ýokary iş uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 11 ...

  • 4 gapy Speokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   4 gapy Speokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça tersine işleýän pozisiýalar HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8 Tizlik (m / min) 5-100 5-40 Min. Giňligi (mm) 120 Maks. Giňligi (mm) 400 Min. Uzynlygy (mm) 400 400 Maks. Uzynlygy (mm) 1600/2500 Inçe (mm) 3-25 3-25 Kesiji Dia.(mm) 250-285 250-285 Işleýän H (mm) 1100 980 Ölçegi (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900 Agramy (T) 12 12 ...

  • 3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça çyzykly iş ýeri 6 + 6 6 + 6 Tizlik (m / min) 30-120 15-60 Min.Wid (mm) 90 - Maks.Wid (mm) 400 - Min.Length (mm) 400 400 Iň ýokary * 3800 * 1900 Maşyn agramy (kgs) 9500 9500 ...

  • Herringbone poly üçin goşa L zynjyrly goşa end tenoner çyzygy

   Iki gezek zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portret HKL226 Gorizontal HKL227 6 + 6 6 + 6 Iýmitlenip bilinjek oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 60 30 Iň az iş böleginiň ini (mm) 70 - Iň ýokary iş giňligi (mm) 400 - Minimum iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň ýokary iş uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1 ...