• page_head_bg

Iki gezek giň zynjyrly ýokary tizlikli goşa ahyrky tenoner çyzygy

Gysga düşündiriş:

Bu enjamlar ösen tehnologiýa bilen müşderiniň talaplaryna esaslanyp işlenip düzüldi we laminirlenen pollar, PVX pollar, şkaflar, dokalan pollar we agaç-bambuk parket önümçiligi üçin ulanylýar. Laklamak ilki panellerde edilip bilner, şonuň üçin laklamak prosesi ilki bilen panellerde edilip bilner. profil olaryň ýüzüne zeper ýetirmez.Bu usul, esasanam pol öndürmek üçin basmak ulgamynyň görnüşlerine laýyk geler. Bu enjamyň giň uýgunlaşma, ýönekeý we çalt sazlamak we ýokary takyklyk aýratynlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki gezek giň zynjyr

66c1d3b0-8d62-469d-abd0-9f2524e90def

Jübüt giň zynjyrly dizaýn, dürli görnüşli basmak ulgamlarynyň talaplaryny, panel ululyklaryny we amal talaplaryny, has durnukly bukjany kanagatlandyryp biler.

Gurlan basyş aýakgaplary

429d87fe-6687-41cb-a2df-d2b0023ce413

Basmak prosesiniň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin, paneliň üstündäki zeper ýetmeginiň öňüni almak we prosesi has takyklaşdyrmak üçin basyş aýakgaplary gurlan.

Tehniki parametrler

Tehniki parametrler: Uzynlyk boýunça Tersine
Maks ýazyň.Eplençler   HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8
Iýmitlendirmek tizligi (m / min) 5-100 5-40
Iş bölekleriniň min (mm) 120  
Iş bölekleriniň iň giňligi (mm) 400  
Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 400 400
Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm)   1600/2500
Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 3-25 3-25
Kesijiniň diametri (mm) 250-285 250-285
Iş beýikligi (mm) 1100 980
Ölçegler (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900
Maşynyň agramy (T) 12 12
Bu parametr duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

“Hawk Machinery High Speed ​​DET Line”, köp ýyllyk tehniki kämilleşdirişden soň, iň täze halkara tehnologiýasyny ulanyp, içerki we daşary ýurtlarda 600-den gowrak müşderi PVC poly, laminat pol, gaty agaç köp gatly, bambuk poly üçin sertifikat ulanýar. , SPC poly, kalsiý silikat tagtasy, SMC plastinka we plastinka ýeri gaýtadan işlemegiň beýleki görnüşleri.Giň zynjyrly “Hawk Machinery” ýokary tizlikli “DET Line” tagtany ilki reňklemäge, soň bolsa ýumruk işini ýerine ýetirmäge we poluň ýüzüne zeper ýetirmäge mümkinçilik bermez, esasanam her dürli tokly pollary gaýtadan işlemegi kanagatlandyryp biler, giň uýgunlaşyp biler, gysga sazlap biler we çalt, durnuklylyk gowy, takyklygy gaýtadan işlemegiň artykmaçlygy has ýokarydyr.

Giň zynjyrly “Hawk Machinery” ýokary tizlikli “DET Line”, “Hawk Machinery slotting” -iň täzeleniş konfigurasiýa maşyn liniýasydyr.Uzyn tarapy we ujy çyzygyň gysga tarapy 4 lybas we jemi 8 iş orny bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümçiligiň tizligi has çalt we gurallaryň köýnegi wagta görä az bolýar.iýmitlenýän gapyň uzyn tarapy uzaldylyp bilner, şonuň üçin has uzyn tabak iýmitlenmegi has durnukly bolar.Geçiriji zynjyr goşa giň zynjyr dizaýnyny kabul edýär we ýol görkeziji demir dürli plastinkalaryň gaýtadan işleniş ululyklaryna we aýratynlyklaryna laýyk gelmek we önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin aýrylmaz ýol görkeziji demir ýoludyr.Gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin, içindäki pnewmatik basyş plastinka enjamyny ulanyp, üweýji kesijiniň ýagdaýyna laýyk gelmek, sazlamak ýönekeý we çalt bolup, poluň ýygnalmagy üçin poluň ýüzüne zeper ýetirmez. has bökdençsiz.

“Hawk Machinery” ýokary bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli, ýokary netijelilik, oňat durnuklylyk bilen giň zynjyrly “DET Line”.Giň zynjyrly “Hawk Machinery High Speed ​​DET Line” PVC poly, laminat poly, gaty agaç köp gatly, bambuk poly, SPC poly, kalsiý silikat tagtasy, izolýasiýa tagtasy we beýleki görnüşli tagtalary gaýtadan işlemek üçin iň oňat saýlawdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 2 Door High Speed Floor Trimming Slotting Line

   2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

   Tehniki parametrleriň uzynlygy boýunça kesiş görnüşi HKH326G HKH323G Maks. 600 - Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 450 400 Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 1,5-8 1.5-8 Kesijiniň diametri (mm) Φ250-285 Φ250-285 Işleýiş beýikligi (mm) 1100 980 D ...

  • Double End Tenoner Line with Double L Chain for Herringbone floor

   “Double L” zynjyry bilen “Double End Tenoner Line” ...

   Tehniki parametrler Model portret HKL226 Gorizontal HKL227 6 + 6 6 + 6 Iýmitlenip bilinjek oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 60 30 Iň az iş böleginiň ini (mm) 70 - Iň ýokary iş giňligi (mm) 400 - Iň pes iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň köp iş böleginiň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1 ...

  • 3 Door High Speed Floor Slotting Machine

   3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça ters ugur boýunça iş ýagdaýy 6 + 6 6 + 6 Tizlik (m / min) 30-120 15-60 Min.Width (mm) 90 - Maks.Width (mm) 400 - Min.Length (mm) 400 400 Maks.Length (mm) - 1600/2500 Galyňlygy (mm) 4-25 4-25 Kesiji Dia (mm) φ250-285 φ250-285 Işleýän H (mm) 1100 980 Maşyn ölçegi (mm) 5200 * 3000 * 2000 5200 * 3800 * 1900 Maşyn agramy (kgs) 9500 9500 ...

  • 4-door double-ended milling groove

   4 gapyly goşa tegelek tegelek

   Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Tehniki parametrler Model portreti HKS336 peýza. HKH347 loadükläp boljak iň köp ok ...

  • 4 door High Speed Floor Slotting Machine

   4 gapyly ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça kesişýän iş pozisiýalary HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8 Tizlik (m / min) 5-100 5-40 Min.Width (mm) 120 Max.Width (mm) 400 Min.Length (mm) 400 400 Max. Uzynlygy (mm) 1600/2500 Inçe (mm) 3-25 3-25 Kesiji Dia.(mm) 250-285 250-285 Işleýän H (mm) 1100 980 Ölçegi (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900 Agramy (T) 12 12 ...

  • Double End Tenoner Line with Double Narrow Chain for Narrow Plank

   Iki goşa dar çaý bilen goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portreti HKH332 peýzacape HKH333 6 + 6 6 + 6 Iýmitleniş tizligi (m / min) 120 60 Iň pes iş bölegi ini (mm) 80 - Iň ýokary iş bölegi ini (mm) 400 - Iň pes iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň köp iş böleginiň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 11 ...