• sahypa_head_bg

4 gapy Speokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Önüm poly dik we keseligine ýerleşdirip biler.Dört bölümli gapy 8 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, spesifikasiýalary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Daşarky ýokarky basma plastinka tabagyň ýüzüne zeper ýetmeginden gaça durýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

  Uzynlyk boýunça Tersine
Iş pozisiýalary HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8
Tizlik (m / min) 5-100 5-40
Giňligi (mm) 120  
Iň giňligi (mm) 400  
Uzynlyk (mm) 400 400
Iň uzynlygy (mm)   1600/2500
Inçelik (mm) 3-25 3-25
Kesiji Dia. (mm) 250-285 250-285
Işlemek H. (mm) 1100 980
Ölçegi (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900
Agram (T) 12 12

Hawk Machinery 4 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy, köp ýyllyk tehniki taýdan täzelenenden soň, içerki we daşary ýurtlarda 600-den gowrak müşderi PVC poly, laminat pol, gaty agaç köp gatly, bambuk üçin sertifikat ulanýar. pol, SPC pol, kalsiý silikat tagtasy, SMC plastinka we plastinka ýeri gaýtadan işlemegiň beýleki görnüşleri.Hawk Machinery 4 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy ilki tagtany reňklemäge, soň bolsa ýumruk işini ýerine ýetirmäge we poluň ýüzüne zeper ýetirmäge mümkinçilik bermez, esasanam her dürli tok görnüşli pollary gaýtadan işlemegi kanagatlandyryp biler, uýgunlaşyp biler, gysga sazlap biler we çalt, durnuklylyk gowy, takyklygy gaýtadan işlemegiň artykmaçlygy has ýokarydyr.

“Hawk Machinery 4” Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy, “Hawk Machinery” slotting liniýasynyň 3 gapyly çyzgy liniýasyna garanyňda kämilleşdiriş konfigurasiýasydyr.Uzyn tarapy we gysga çyzygynyň gysga tarapy 4 lybas we jemi 8 iş orny bilen enjamlaşdyrylandyr.3 gapy maşynyndan has köp stansiýa barlygy sebäpli, önümçilik tizligi has çalt we gurallaryň köýnegi wagt bilen deňeşdirilende az bolýar.iýmitlendirijiniň uzyn tarapy uzaldylyp bilner, şonuň üçin has uzyn tabak iýmitlenmegi has durnukly bolar.Geçiriji zynjyr goşa giň zynjyr dizaýnyny kabul edýär we ýol görkeziji demir dürli plitalaryň gaýtadan işleniş ululyklaryna we aýratynlyklaryna laýyk gelmek we önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň takyklygynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin aýrylmaz ýol görkeziji demir ýoludyr.Gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin, içindäki pnewmatik basyş plastinka enjamyny ulanyp, üweýji kesiji bilen deňeşdirip, sazlamak ýönekeý we çalt bolup, poluň ýüzüne zeper ýetirmez, pol ýygnamagy bolar has bökdençsiz.

Hawk Machinery 4 Gapy ýokary tizlikli pol örtük maşyn liniýasy bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli, ýokary netijelilik, gowy durnuklylyk.Hawk Machinery 4 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn liniýasy, PVX poly, laminat poly, gaty agaç köp gatly pol, bambuk poly, SPC poly, kalsiý silikat tagtasy, izolýasiýa tagtasy we beýleki görnüşli tagtalary gaýtadan işlemek üçin iň gowy saýlawdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Dar çyzgy üçin goşa dar zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy

   Iki goşa dar çaý bilen goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portreti HKH332 landşaft HKH333 6 + 6 6 + 6 ýükläp boljak oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 120 60 Iň pes iş giňligi (mm) 80 - Iň ýokary iş bölegi ini (mm) 400 - Minimum iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň ýokary iş uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 11 ...

  • 3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça çyzykly iş ýeri 6 + 6 6 + 6 Tizlik (m / min) 30-120 15-60 Min.Wid (mm) 90 - Maks.Wid (mm) 400 - Min.Length (mm) 400 400 Iň ýokary * 3800 * 1900 Maşyn agramy (kgs) 9500 9500 ...

  • Herringbone poly üçin goşa L zynjyrly goşa end tenoner çyzygy

   Iki gezek zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portret HKL226 Gorizontal HKL227 6 + 6 6 + 6 Iýmitlenip bilinjek oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 60 30 Iň az iş böleginiň ini (mm) 70 - Iň ýokary iş giňligi (mm) 400 - Minimum iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň ýokary iş uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1 ...

  • Iki gezek giň zynjyrly ýokary tizlikli goşa ahyrky tenoner çyzygy

   Speokary tizlikli goşa endoner goşa goşa setir ...

   Iki gezek giň zynjyrly goşa giň zynjyrly dizaýn, dürli görnüşli basmak ulgamlarynyň talaplaryny, panel ululyklaryny we amal talaplaryny, has durnukly bukjany kanagatlandyryp biler.Gurlan basyş aýakgaplary, basmak prosesiniň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin.

  • 4 gapyly goşa tegelek degirmen

   4 gapyly goşa tegelek degirmen

   Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Tehniki parametrler Model portret HKS336 peýzacape HKH347 loadükläp boljak iň köp ok ...

  • 2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

   2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça kesiş görnüşi HKH326G HKH323G Maks.Spindles 4 + 4 4 + 4 Iýmitlendiriş tizligi (m / min) 5-100 5-40 Min. 600 - Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 450 400 Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 1,5-8 1.5-8 Kesijiniň diametri (mm) Φ250-285 Φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1100 980 D ...