• sahypa_head_bg

Hawk Machinery Awtomatiki Grant iýmitlendiriş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Ulgam, ýokary öndürijilikli, awtomatiki iýmitlendirmek we üýtgeýän funksiýa bilen tehnologiýa taýdan ygtybarly, ygtybarly we ygtybarly.Bütin sorujy käsäniň tagtanyň ýagdaýynda pes talaplary bolan we süýşenden soň süýşmek we saglyk üçin ulanylýan tagta has amatly sorujy plastinka bar;Servo motoryna düşünmek aňsat, çyzykly ýol ugrukdyrylýar, üýtgeýän maşynyň özara jogap ýygylygy 16 / min-a ýetýär, iş durnukly, ses pes, täsir güýji az we hyzmat ömri uzyn.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Köp pudaklarda önümçilik isleginiň artmagy bilen, adaty el bilen işlemek bilen deňeşdirilende, ýüklemek we düşürmek manipulýatoryny ulanmak ýygy-ýygydan bolýar, üç sany artykmaçlygy sebäpli awtomatiki liniýa öndürmek prosesi ganaty goşulan gaplaň ýalydyr, müşderileriň köpüsi tarapyndan makullanýar.

Ilki bilen zähmeti tygşytlaň we netijeliligi ýokarlandyryň

Köpçülikleýin gaýtadan işleýän pol önümçilik ussahanasynda, el bilen işlemegiň ýerine ýüklemek we düşürmek manipulýatoryny ulanandan soň, dolanyşyk meýdany enjamy işletmek üçin diňe 1-2 adama mätäç we tutuş beden 8-12 adamy halas edýär.Önümçilik liniýasynyň işgärleriniň paýlanyşy ep-esli derejede optimallaşdyryldy we önümçilik netijeliligi ep-esli ýokarlandy.Ilkinji enjam maýa goýumlary, soň köp zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.Müşderileriň uzak möhletleýin önümçilik çykdajylary üçin bu gaty tygşytly konfigurasiýa shemasydyr.

Iki, hasyllylygy ýokarlandyrmak, ýitgini azaltmak

Iýmitlendirmekden, kesmekden, ýummakdan, boşlamakdan başlap, robot awtomatiki önümçilik liniýasy maşyn bilen doly tamamlanýar, orta baglanyşygyň el bilen işleýşini azaldýar, el bilen ýüklemek we dyrnaklary we gögermeleri düşürmek sebäpli iş böleginden netijeli gaça durup, önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.

Üç, doly akylly amal

Kärhanalaryň hakyky önümçiligi we ulanylyşy bilen bilelikde bazaryň talaplaryny ýerine ýetirmek üçin.Adingüklemek we düşürmek manipulýatorynyň ulanylyşy has akyllydyr.Manipulýator awtomatiki çyzyk bilen baglanyşdyrylýar.Awtomatiki çyzyk açylanda, manipulýatoryň parametrleri awtomatiki usulda uýgunlaşdyrylýar we sazlanýar we akylly amal sinhronlanýar.Işgärleriň agyr işlerini azat etmek, kärhananyň işgärleriniň dolanyşyk derejesini hasam peseltmek üçin enjam doly akylly.

“Hawk Machinery Auto Feeding” ulgamy, ýokary öndürijilikli, awtomatiki iýmitlendiriş we üýtgeýän funksiýa bilen tehnologiýada ösen, ygtybarly we ygtybarly.Bütin sorujy käsäniň tagtanyň ýagdaýynda pes talaplary bolan we süýşenden soň süýşmek we saglyk üçin ulanylýan tagta has amatly sorujy plastinka bar;Servo motoryna düşünmek aňsat, çyzykly ýol ugrukdyrylýar, üýtgeýän maşynyň özara jogap ýygylygy 16 / min-a ýetýär, iş durnukly, ses pes, täsir güýji az we hyzmat ömri uzyn.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • --Arym - bölünen arralaryň awtomatiki birikmesi

   --Arym - bölünen arralaryň awtomatiki birikmesi

   Tehniki parametrler Jemi kuwwat 65KW Jemi vakuum 22000m3 / sag Wakuum ýel tizligi 32m / s Görýän galyňlygy 3-25mm Tizlik 8 bölek / minut Hawk maşynlary ýarym awtomat kesiş liniýasy gaty agaç köp gatly poluň dürli aýratynlyklaryny kesmek we gaýtadan işlemek üçin amatlydyr. , bambuk agaç poly, laminat pol, SPC poly we beýleki material pollar.Bu ...