• page_head_bg

“Hawk Machinery” awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Ulgam ýokary öndürijilikli, awtomatiki iýmitlenmek we üýtgeýän funksiýa bilen tehnologiýa taýdan ygtybarly, ygtybarly we ygtybarly.Bütin sorujy käsäniň tagta ýerleşişinde pes talaplary bolan we süýrülenden soň saglyk we saglyk üçin ulanylýan tagta has amatly sorujy plastinka bar;Serw motoryna düşünmek aňsat, çyzykly ýol ugrukdyrylýar, üýtgeýän maşynyň özara jogap ýygylygy 16 / min-a ýetýär, iş durnukly, ses pes, täsir güýji az we hyzmat ömri uzyn.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köp pudaklarda önümçilige bolan islegiň artmagy bilen, adaty el bilen işlemek bilen deňeşdirilende, ýüklemek we düşürmek manipulýatoryny ulanmak ýygy-ýygydan bolýar, üç sany artykmaçlygy sebäpli, awtomatiki liniýa öndürmek prosesi ganat goşulan gaplaň ýalydyr, müşderileriň köpüsi tarapyndan makullanýar.

Ilki bilen zähmeti tygşytlaň we netijeliligi ýokarlandyryň

Köpçülikleýin gaýtadan işleýän pol önümçilik ussahanasynda, el bilen işlemegiň ýerine ýüklemek we düşürmek manipulýatoryny ulanandan soň, söwda dolanyşygy üçin enjamy dolandyrmak üçin diňe 1-2 adam gerek, tutuş beden 8-12 adamy halas edýär.Önümçilik liniýasynyň işgärleriniň bölünişi ep-esli derejede optimallaşdyryldy we önümçilik netijeliligi ep-esli ýokarlandy.Ilkinji enjam maýa goýumy, soň bolsa köp zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.Müşderileriň uzak möhletli önümçilik çykdajylary üçin bu gaty tygşytly konfigurasiýa shemasy.

Iki, hasyllylygy ýokarlandyrmak, ýitgini azaltmak

Iýmitlendirmekden, kesmekden, ýelmemekden, boşamakdan başlap, robot awtomatiki önümçilik liniýasy maşyn bilen doly tamamlanýar, orta baglanyşygyň el bilen işleýşini azaldýar, dyrnaklaryň we gögermeleriň el bilen ýüklenmegi we düşürilmegi sebäpli iş böleginiň öňüni alýar, önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.

Üç, doly akylly iş

Bazaryň talaplaryny ýerine ýetirmek üçin, kärhanalaryň hakyky önümçiligi we ulanylyşy bilen bilelikde.Adingüklemek we düşürmek manipulýatorynyň ulanylyşy has akyllydyr.Manipulýator awtomatiki çyzyk bilen baglanyşdyrylýar.Awtomatiki çyzyk açylanda, manipulýatoryň parametrleri awtomatiki usulda uýgunlaşdyrylýar we sazlanýar we akylly iş sinhronlanýar.Işgärleriň agyr işini azat etmek, kärhananyň işgärleriniň dolanyşygyny hasam peseltmek üçin enjam doly akylly.

“Hawk Machinery Auto Feeding System” ýokary öndürijilikli, awtomatiki iýmitlendirmek we üýtgetmek funksiýasy bilen tehnologiýa taýdan ygtybarly, ygtybarly we ygtybarly.Bütin sorujy käsäniň tagta ýerleşişinde pes talaplary bolan we süýrülenden soň saglyk we saglyk üçin ulanylýan tagta has amatly sorujy plastinka bar;Serw motoryna düşünmek aňsat, çyzykly ýol ugrukdyrylýar, üýtgeýän maşynyň özara jogap ýygylygy 16 / min-a ýetýär, iş durnukly, ses pes, täsir güýji az we hyzmat ömri uzyn.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Semi – automatic connection of split saws

   --Arym - bölünen arralaryň awtomatiki birikmesi

   Tehniki parametrler Jemi kuwwat 65KW Jemi vakuum 22000m3 / sag Wakuum ýel tizligi 32m / s Görýän galyňlygy 3-25mm Tizlik 8 bölek / minut Hawk Machinery Semiarym awtomat kesiş liniýasy gaty agaç köp gatly poluň dürli aýratynlyklaryny kesmek we gaýtadan işlemek üçin amatly. , bambuk agaç poly, laminat pol, SPC poly we beýleki material pollar.Bu ...