• page_head_bg

Biz hakda

Hawk enjamlaryHytaý pollary we diwar önümlerini öndürmek üçin dünýä belli hünärmenleriň biridir.Dünýädäki adamlara ajaýyp pollar bilen rahat durmuşdan lezzet almaga kömek edýän enjamlary gurýarys we üpjün edýäris.Biziň hödürleýän pollary gaýtadan işlemegiň umumy çözgütleri SPC, PVC, WPC, laminirlenen pollar, ineredenerli pollar we bambuk pollary öndürmekde ulanylyp bilner, şol sanda Awtomatiki ýokary tizlikli goşa endoner (DET) , 3 aýlawly arra, köp bölekli armatura we awtomat material işleýiş setirleri.“Hawk” -iň hünär in engineeringenerçiligi, satuw we hyzmat topary bilen, her bir müşderimiz üçin iň ýokary baha berýän önümçilik çözgütlerini döredip bileris.

million

2020-nji ýyla çenli haryt dolanyşygy 200 million

inedördül metr

Zawodyň meýdany 65000 inedördül metr

+

220 töweregi işgäri bilen

kompýuterler

2 önümçilik meýdançasy

kompýuterler

1 görkeziş zawody

+

20 gözlegçi

+

Hytaýda 650+ onlaýn önümçilik liniýalary

+

Daşary ýurtda 150+ onlaýn önümçilik liniýalary

The development course
About-us3

“Hawk Machinery” -dan ozalky mehaniki dizaýn we takyk sanjym galyplaýyş maşynyny öndürmek we öndürmek boýunça 40 ýyldan gowrak tejribesi bar.2002-nji ýyldan başlap, pollary gaýtadan işleýän enjamlaryň gözlegine we ösüşine başladyk.Önümlerimizi 2007-nji ýylda ilkinji gezek Hytaýyň daşynda görkezdik we dünýä senagaty tarapyndan pollary gaýtadan işleýän enjamlary hödürleýän ilkinji hytaý kompaniýasy hökmünde ykrar edildi.2008-nji ýylda nemes in engineeringenerçilik bilimlerini almak üçin bir nemes kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etdik.Nemes düşünjesine esaslanyp, “Double End Tenoner Line” ýaly innowasion dizaýnly maşynlaryň köp görnüşini hödürledik.

Theyllar boýy Hytaý pol, Walinge, Tarkett, Power Dekor ýaly köp sanly pol öndüriji bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we 600-den gowrak önümçilik liniýasyny iberdik.Şeýle hem, halkara müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurduk we ABŞ, Russiýa, Günorta Koreýa, Italiýa, Türkiýe, Argentina, Wýetnam, Malaýziýa, Hindistan we Kamboja ýaly 20-den gowrak ýurda eksport edildi.

“Hawk Machinery”, Çiangzhouou Benniu howa menziline 15 kilometr aralykda, Jiangsu şäheriniň Çanjou şäherinde amatly ýerde ýerleşýär.Häzirki wagtda 55,000 inedördül metr önümçilik bazasy we 25,000 inedördül metr logistika bazasy bar, köp sanly uly enjam enjamlary we 30-dan gowrak ýokary takyklyk merkezi bar.200 töweregi işgäri bilen ýylda 150 toplum önümçilik kuwwaty bar.

Bazaryň soňky tendensiýalaryna esaslanyp, “Hawk Machinery China” täze ýokary tizlikli ýokary takyklykly SPC / WPC pollary kesmek we kesmek liniýasyny çykardy we bazaryň boş ýerlerini doldurdy.Häzirki wagtda Europeanewropaly bäsdeşlerimiz bilen deň derejede tehnologiýa ýetdik we henizem çalt öňe barýarys.Häzirki wagtda dünýäde pollary gaýtadan işlemek enjamlaryny dizaýn etmek we öndürmek boýunça tehniki liderleriň biri, elbetde, ähli hytaý öndürijileriniň arasynda birinji orunda durýar.

About-us1

Ynam, “Hawk Machinery” -yň iş alyp barmak üçin bil baglaýan esasy gymmatydyr.Gündelik işimizde, elmydama gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat ediş prosesinde müşderilerimize lazer ünsüni jemleýän “Hil First” we “Customer First” düşünjesine hemişe eýerýäris.

Biziň maksadymyz, pollary gaýtadan işleýän enjamlary iň ygtybarly öndüriji bolmak we “Hawk Machinery China” -iň pollary gaýtadan işlemek enjamlarynda iň halanýan hyzmatdaşyňyz boljakdygyna berk ynanýarys.