• page_head_bg

2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

Gysga düşündiriş:

Gysgaça giriş

Bu enjam poluň kesilmegi we kesilmegi üçin amatlydyr.Iki kabinanyň gapysy 4 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, aýratynlyklary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Şeýle hem goşa dar zynjyr, L zynjyry, ýeke zynjyr we beýleki zynjyr görnüşlerini saýlap bilersiňiz.Daşarky ýokarky basma plastinka tabagyň ýüzüne zeper ýetmeginden gaça durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

  Uzynlyk boýunça Tersine
Görnüşi HKH326G HKH323G
Maks 4 + 4 4 + 4
Iýmitlendirmek tizligi (m / min) 5-100 5-40
Iş bölekleriniň iň giňligi (mm) 130/110 --
Iş bölekleriniň iň giňligi (mm) 600 --
Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 450 400
Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) -- 1600/2500
Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 1.5-8 1.5-8
Kesijiniň diametri (mm) 50250-285 50250-285
Işleýiş beýikligi (mm) 1100 980
Ölçegleri (mm) 5200 * 3000 * 2000 5200 * 3800 * 1900
Maşynyň agramy (T) 7.5 7.5

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line”, köp ýyllyk tehniki kämilleşdirişden soň, çalt tizlik, ýokary gaýtadan işlemegiň takyklygy we durnukly kuwwaty, PVC üçin örän amatly, 100-den gowrak müşderiniň ulanylandygyny tassyklaýan halkara ösen tehnologiýany kabul edýär. , LVT, Gury arka SPC we beýleki az galyňlykly plastinka kesmek we çaýkamak.

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line” -iň uzyn tarapy we kesişýän tarapy bar, her tarapy 2 lybas bilen enjamlaşdyrylan we her tarapy 4 iş orny bar.Iýmitlendirmek bölegi uzaldylyp bilner, şonuň üçin has uzyn tabak iýmitlenmegi has durnukly bolar.Geçiriji zynjyr goşa giň zynjyr dizaýnyny kabul edýär we ýol görkeziji demir dürli plastinkalaryň gaýtadan işleniş ululyklaryna we aýratynlyklaryna laýyk gelmek we önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin aýrylmaz ýol görkeziji demir ýoludyr.Zynjyrlar has dar pollaryň (Herringbone parket) önümçiligini üpjün edip bilýän L şekilli zynjyrlarda we goşa dar zynjyrlarda hem bar.

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line” ýöriteleşdirilen ýokarky we aşaky slaýd plastinka bilen enjamlaşdyrylandyr, sazlamak ýönekeý we çalt, gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokarlandyryp biler we poluň üstü indentasiýa sebäp bolmaz.

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line” ýokary hilli, ýokary netijelilik, oňat durnuklylyk, PVC, LVT, Gury arka SPC we beýleki az galyňlykdaky materiallary gaýtadan işlemek üçin iň gowy saýlawyňyzdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 4-door double-ended milling groove

   4 gapyly goşa tegelek tegelek

   Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Tehniki parametrler Model portreti HKS336 peýza. HKH347 loadükläp boljak iň köp ok ...

  • 4 door High Speed Floor Slotting Machine

   4 gapyly ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça kesişýän iş pozisiýalary HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8 Tizlik (m / min) 5-100 5-40 Min.Width (mm) 120 Max.Width (mm) 400 Min.Length (mm) 400 400 Max. Uzynlygy (mm) 1600/2500 Inçe (mm) 3-25 3-25 Kesiji Dia.(mm) 250-285 250-285 Işleýän H (mm) 1100 980 Ölçegi (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900 Agramy (T) 12 12 ...

  • Double End Tenoner Line with Double L Chain for Herringbone floor

   “Double L” zynjyry bilen “Double End Tenoner Line” ...

   Tehniki parametrler Model portret HKL226 Gorizontal HKL227 6 + 6 6 + 6 Iýmitlenip bilinjek oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 60 30 Iň az iş böleginiň ini (mm) 70 - Iň ýokary iş giňligi (mm) 400 - Iň pes iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň köp iş böleginiň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1 ...

  • Double End Tenoner Line with Double Narrow Chain for Narrow Plank

   Iki goşa dar çaý bilen goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portreti HKH332 peýzacape HKH333 6 + 6 6 + 6 Iýmitleniş tizligi (m / min) 120 60 Iň pes iş bölegi ini (mm) 80 - Iň ýokary iş bölegi ini (mm) 400 - Iň pes iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň köp iş böleginiň uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 11 ...

  • 3 Door High Speed Floor Slotting Machine

   3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça ters ugur boýunça iş ýagdaýy 6 + 6 6 + 6 Tizlik (m / min) 30-120 15-60 Min.Width (mm) 90 - Maks.Width (mm) 400 - Min.Length (mm) 400 400 Maks.Length (mm) - 1600/2500 Galyňlygy (mm) 4-25 4-25 Kesiji Dia (mm) φ250-285 φ250-285 Işleýän H (mm) 1100 980 Maşyn ölçegi (mm) 5200 * 3000 * 2000 5200 * 3800 * 1900 Maşyn agramy (kgs) 9500 9500 ...

  • High Speed Double End Tenoner Line with Double Wide Chain

   Doubleokary tizlikli goşa ahyrky tenoner çyzgysy goşa ...

   Jübüt giň zynjyrly goşa giň zynjyrly dizaýn, dürli görnüşli basma ulgamlarynyň talaplaryny, panel ölçeglerini we amal talaplaryny, has durnukly bukjany kanagatlandyryp biler.Gurlan basyş aýakgaplary, basmak prosesiniň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin.