• sahypa_head_bg

2 Gapy ýokary tizlikli pol kesmek çyzgysy

Gysga düşündiriş:

Gysgaça giriş

Bu enjam pollary kesmek we bezemek üçin amatlydyr.Iki kabinanyň gapysy 4 iş orny we giňeldilen gap bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adaty goşa giň zynjyr dürli düwmeleri, spesifikasiýalary we materiallary öndürmek üçin amatlydyr.Şeýle hem goşa dar zynjyr, L zynjyry, ýeke zynjyr we beýleki zynjyr görnüşlerini saýlap bilersiňiz.Daşarky ýokarky basma plastinka tabagyň ýüzüne zeper ýetmeginden gaça durýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

  Uzynlyk boýunça Tersine
Görnüşi HKH326G HKH323G
Maks 4 + 4 4 + 4
Iýmitlendiriş tizligi (m / min) 5-100 5-40
Iş bölekleriniň iň giňligi (mm) 130/110 --
Iş bölekleriniň iň giňligi (mm) 600 --
Min. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) 450 400
Maks. Iş bölekleriniň uzynlygy (mm) -- 1600/2500
Iş bölekleriniň galyňlygy (mm) 1.5-8 1.5-8
Kesijiniň diametri (mm) Φ250-285 Φ250-285
Iş beýikligi (mm) 1100 980
Ölçegleri (mm) 5200 * 3000 * 2000 5200 * 3800 * 1900
Maşynyň agramy (T) 7.5 7.5

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line”, köp ýyllyk tehniki taýdan täzelenenden soň, çalt tizlik, ýokary gaýtadan işlemek takyklygy we durnukly kuwwatlylygy, PVC üçin örän amatly, 100-den gowrak müşderi ulanandygyny tassyklaýan halkara ösen tehnologiýany kabul edýär. , LVT, Gury arka SPC we beýleki az galyňlykdaky plastinka kesmek we çaýkamak.

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line” -iň uzyn tarapy we kesişýän tarapy bar, her tarapy 2 lybas bilen enjamlaşdyrylan we her tarapy 4 iş orny bar.Iýmitlendiriji bölegi uzaldylyp bilner, şonuň üçin has uzyn tabak iýmitlenmegi has durnukly bolar.Geçiriji zynjyr goşa giň zynjyr dizaýnyny kabul edýär we ýol görkeziji demir dürli plitalaryň gaýtadan işleniş ululyklaryna we aýratynlyklaryna laýyk gelmek we önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň takyklygynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin aýrylmaz ýol görkeziji demir ýoludyr.Zynjyrlar has dar pollaryň (Herringbone parket) önümçiligini ýerleşdirip bilýän L görnüşli zynjyrlarda we goşa dar zynjyrlarda hem bar.

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line” ýöriteleşdirilen ýokarky we aşaky slaýd plastinka bilen enjamlaşdyrylandyr, sazlamak ýönekeý we çalt, gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokarlandyryp biler we poluň üstü indentasiýa sebäp bolmaz.

“Hawk Machinery High Speed ​​Double End Trimming & Chamfering Line” ýokary hilli, ýokary netijelilik, oňat durnuklylyk, PVC, LVT, Gury arka SPC we beýleki az galyňlykdaky materiallary gaýtadan işlemek üçin iň gowy saýlawyňyzdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 4 gapy Speokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   4 gapy Speokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça tersine işleýän pozisiýalar HKHS46G 8 + 8 HKH447G 8 + 8 Tizlik (m / min) 5-100 5-40 Min. Giňligi (mm) 120 Maks. Giňligi (mm) 400 Min. Uzynlygy (mm) 400 400 Maks. Uzynlygy (mm) 1600/2500 Inçe (mm) 3-25 3-25 Kesiji Dia.(mm) 250-285 250-285 Işleýän H (mm) 1100 980 Ölçegi (mm) 7200 × 3000 × 2000 7200 × 3800 × 1900 Agramy (T) 12 12 ...

  • 3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   3 Gapy ýokary tizlikli pol ýasaýjy maşyn

   Tehniki parametr Uzynlyk boýunça çyzykly iş ýeri 6 + 6 6 + 6 Tizlik (m / min) 30-120 15-60 Min.Wid (mm) 90 - Maks.Wid (mm) 400 - Min.Length (mm) 400 400 Iň ýokary * 3800 * 1900 Maşyn agramy (kgs) 9500 9500 ...

  • Iki gezek giň zynjyrly ýokary tizlikli goşa endoner çyzygy

   Speokary tizlikli goşa endoner goşa goşa setir ...

   Iki gezek giň zynjyrly goşa giň zynjyrly dizaýn, dürli görnüşli basmak ulgamlarynyň talaplaryny, panel ululyklaryny we amal talaplaryny, has durnukly bukjany kanagatlandyryp biler.Gurlan basyş aýakgaplary, basmak prosesiniň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin.

  • Herringbone poly üçin goşa L zynjyrly goşa end tenoner çyzygy

   Iki gezek zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portret HKL226 Gorizontal HKL227 6 + 6 6 + 6 Iýmitlenip bilinjek oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 60 30 Iň az iş böleginiň ini (mm) 70 - Iň ýokary iş giňligi (mm) 400 - Minimum iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň ýokary iş uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 1 ...

  • Dar çyzgy üçin goşa dar zynjyrly goşa ahyrky tenoner çyzygy

   Iki goşa dar çaý bilen goşa ahyrky tenoner çyzygy ...

   Tehniki parametrler Model portreti HKH332 landşaft HKH333 6 + 6 6 + 6 ýükläp boljak oklaryň iň köp mukdary Iýmit tizligi (m / min) 120 60 Iň pes iş giňligi (mm) 80 - Iň ýokary iş bölegi ini (mm) 400 - Minimum iş böleginiň uzynlygy (mm) 400 400 Iň ýokary iş uzynlygy (mm) - 1600/2500 Gatyň galyňlygy (mm) 8-25 8-25 Gurallaryň diametri (mm) φ250-285 φ250-285 Iş beýikligi (mm) 11 ...

  • 4 gapyly goşa tegelek degirmen

   4 gapyly goşa tegelek degirmen

   Bu enjamyň uzynlygy, ýokary tizlikli dizaýny we aýratyn bölümi bar.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda onlaýn reňklemek we termiki geçirmek ýaly ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Örän uzyn poly gaýtadan işlemek üçin has durnukly we işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.Tehniki parametrler Model portret HKS336 peýzacape HKH347 loadükläp boljak iň köp ok ...