• sahypa_head_bg

“Hawk Machinery Multi Rip Saw”

Gysga düşündiriş:

“Hawk Machinery Multi Rip Saw”, esasan, birleşdirilen pol, gaty agaç pol, bakelit poly, SPC poly we beýleki tagtalar ýaly aýratynlyklara görä tutuş tabagy birnäçe substrat böleklerine kesmek üçin ulanylýar.Pol öndürmek üçin möhüm enjam.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Esasy hereketlendiriji güýji: 18.5 KW
Iýmitlendiriji motor: 1.5 KW
Iň ýokary tizlik: 3200 (r / min)
Pyçak spesifikasiýasyny gördi: 300mmX3.2mmX2.2mmX (80-100) mm
Tizligi gördi: Düzülip bilinýän 15 ~ 35 (m / min)
Sahypanyň göniligi: <0.2mm / m
Pyçagyň diametri: Ф80 ~ Ф100mm
Görýän galyňlygy: 3-25mm
Ölçegleri: Uzynlygy 2.2X Ini 1,9X Boýy 1,2 (m)
Agramy: 2.6 (T)
 

Enjam doly ýapyk bedenden we iýmitlendiriji we çykaryjy platformadan durýar.Pyçak motoryň esasy şahasyna gönüden-göni oturdylýar, iýmitlendiriş mehanizmi sazlanylýan üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji bilen dolandyrylýar we iýmitlendiriji rolik bilelikde sazlanyp bilner, tutuş enjam ykjam gurluşa we ösen dizaýna eýe.

Esasy aýratynlyklary:

1, ösen tehnologiýa, ÜÇ DIMENSIONAL programma üpjünçiliginiň dizaýny, içerki öňdebaryjy derejede uly gantry gaýtadan işleýän merkez;

2, ýokary takyklyk, arra tikişleriniň tekizligi gowy, imitirlenen agaç poluň talaplaryna laýyk bolup biler, umumy laminat pollar we SPC pollary gowy gönümellige, material tygşytlamak effektine ýetip biler;

3, daşky gurşawy goramak, tutuş maşyn doly ýapyk, öndürilen tozan tozan çykarmak ulgamy arkaly gönüden-göni çykýar, iş gurşawy arassa.

Tehniki parametrler:

1. Gatyň ululygy:

- iň giňligi: 1300 mm.

- galyňlygy: 6-20 mm.

2. Enjamlaryň esasy beýany:

- 80 mm diametri we goşa baglanyşyk bilen ýokary takyklykly hrom örtükli şpil; gidrawliki ýeň ulanylanda epleniň diametri 100 mm.

- eplenýän motor 18.5 kw.

- ýokarky press rolik rezin rolik, aşaky rolik gaty hrom polat rolikdir.

- içki tozany aýyrýan enjam.

- pyçak kesmek, urmak we berkitmek enjamy.

- merkezi vakuum enjamy.

3. Önümçilik liniýasynyň tizligi:

-25 -35 m / min.

Perokary öndürijilikli awtomatiki kesiş çyzygy

Gysgaça giriş

“Hawk High Performance Auto Cutting Line” HKJ900 Multi Rip Saw, Wakuum Rul Maşyn we HKC6 Cross Cut arra bilen birleşdirildi.“Hawk High Performance Auto Cutting Line” ýokary tizlikli, takyk dilimlemek we uly plitalary deňleşdirmek üçin amatly we pyçak maşynynyň ýerine guradylan SPC poly we LVT poly ýaly az galyňlykly material üçin has amatlydyr.HKJ900 innowasiýa armatura pyçagy hereket edýär we garaşsyz sazlaýjy enjam, pyçagyň çalt çalşylmagyna we pol spesifikasiýasynyň çalt öwrülmegine düşünýär.Awtomatiki önümçilik birikdiriş tertibi minutda 40 metr kesiş tizligini amala aşyryp biler we önümçilik bahasyny ep-esli azaldyp biler
“Hawk” ýokary öndürijilikli awtoulag kesiş liniýasy:
1. efficiencyokary netijelilik, tizlik 15-18 sany / min.
2. Iň ýokary takyklyk, paneliň göniligi 0.05-0.10mm / m aralygynda dolandyrylýar.
3. Dürli pyçak we motor üçin aýratyn gurluş, şonuň üçin dürli önüm aýratynlyklaryny çalt we aňsat üýtgedip biler.
4. Duýgur ekran toplumlary, sero hereketlendirijisi pyçagyň hereketine, aňsat işlemegine, ýokary takyklygyna gözegçilik edýär.
5.Galyndy kesmek gerek däl, çykdajylary we wagt tygşytlamagy tygşytlap biler.
6. Punch pressiniň gaýtadan işläp bilmeýän önümlerini kesiň (Galyňlygy, uzynlygy we gatylygy sebäpli ýüze çykýan önümleri öz içine alýar).
7. Toplama prosesi, az meýdany eýeleýär.
8. Üznüksiz önümiň awtomatlaşdyrylyşyny gaýtadan işlediň, iş sanyny azaldyň.

Tehniki parametr

  HKJ900 HKC6
Egriji motor güýji 5.5kw 4.0kw
Pyçak motor güýjüni gördi 8 * 5.0kw 3 * 5.0kw
Pyçak motorynyň tizligini gördi 2500 - 5200rpm (quygylygy öwürmek) 2500 - 5200rpm (quygylygy öwürmek)
Pyçak aralygy sazlamak tertibini gördi Ekranyň sanly sazlamasy Ekranyň sanly sazlamasy
Pyçak aralygy sazlamagyň takyklygyny gördi ± 0.015mm ± 0.015mm
Pyçagyň diametri 300 - 320mm 300 - 320mm
Içindäki deşik diametri 140mm 140mm
Pyçagyň galyňlygyny gördi 1.8 - 3mm 1.8 - 3mm
Pyçak götermegiň diapazonyny sazlamak -10 - 70mm (Iş uçaryny salgylanma hökmünde alyň) --
Pyçagy götermek sazlaýyş tertibini gördi Ekranyň sanly sazlamasy --
Tareliň tizligini görmek 5 - 40m / min (quygylygy öwürmek) 5 - 40m / min (quygylygy öwürmek)
Plastinanyň galyňlygyny görmek 2 - 20mm 2 - 20mm
Arassalanan plastinkanyň iň giňligi 1350mm 600mm
Plastinanyň uzynlygyny gördi 500 - 2400mm 2400mm
Enjamlaryň umumy agramy ≈5.5T .53.5T

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • “Hawk Machinery” üç bölek gördi

   “Hawk Machinery” üç bölek gördi

   Tehniki parametrler Motor güýji: 3 * 4KW Iýmitlendiriji motor: 1.5KW Iň ýokary tizlik: 2980 (r / min) Pyçagyň spesifikasiýasy: 300mmX3.2mmX2.2mmX40mm Görülen tizlik: Düzülip bilinýän 15 ~ 35 (m / min) Görüşiň galyňlygy: 3-25mm Ölçegler : 1160mm * 2960mm * 1140mm Agramy: 2.1 (T) “Hawk Machinery Three Rip Saw” doly ýapyk bedenden we iýmitlendiriji we çykaryjy platformadan durýar....