• page_head_bg

“Hawk Machinery Multi Rip Saw”

Gysga düşündiriş:

“Hawk Machinery Multi Rip Saw”, esasan, birleşdirilen pol, gaty agaç pol, bakelit poly, SPC poly we beýleki tagtalar ýaly aýratynlyklara görä tutuş tabagy substrat böleklerine kesmek üçin ulanylýar.Pol öndürmek üçin möhüm enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Esasy hereketlendiriji güýji: 18.5 KW
Iýmitlendiriji motor: 1.5KW
Iň ýokary tizlik: 3200 (r / min)
Pyçak spesifikasiýasyny gördi: 300mmX3.2mmX2.2mmX (80-100) mm
Görýän tizligi: Düzülip bilinýän 15 ~ 35 (m / min)
Sahypanyň göniligi: <0.2mm / m
Pyçagyň diametri: Ф80 ~ Ф100mm
Galyňlygy görmek: 3-25mm
Ölçegleri: Uzynlygy 2.2X Ini 1,9X Boýy 1,2 (m)
Agramy: 2.6 (T)
 

Enjam doly ýapyk bedenden we iýmitlendiriji we çykaryjy platformadan durýar.Arka pyçagy motoryň esasy şahasyna gönüden-göni oturdylýar, iýmitlendiriş mehanizmi sazlanylýan üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji bilen dolandyrylýar we iýmitlendiriji rolik bilelikde sazlanyp bilner, tutuş enjam ykjam gurluşa we ösen dizaýna eýe.

Esasy aýratynlyklary:

1, ösen tehnologiýa, ÜÇ DIMENSIONAL programma üpjünçiliginiň dizaýny, içerki öňdebaryjy derejede uly gantry gaýtadan işleýän merkez;

2, ýokary takyklyk, arra tikişiniň tekizligi gowy, imitirlenen agaç poluň talaplaryna laýyk bolup biler, umumy laminat pollar we SPC pollary gowy gönümellige, material tygşytlamak effektine eýe bolup biler;

3, daşky gurşawy goramak, tutuş maşyn doly ýapyk, öndürilen tozan tozan çykarmak ulgamynyň üsti bilen gönüden-göni çykýar, iş gurşawy arassa.

Tehniki parametrler:

1. Gatyň ululygy:

- iň giňligi: 1300 mm.

- galyňlygy: 6-20 mm.

2. Enjamlaryň esasy beýany:

- ýokary takyklykly hrom örtükli şpil, diametri 80 mm we goşa baglanyşyk; gidrawlik şkaf ýeňi ulanylanda epleniň diametri 100 mm.

- eplenýän motor 18.5 kw.

- ýokarky press rolik rezin rolik, aşaky rolik bolsa gaty hrom polat rolik.

- ýerüsti tozany aýyrýan enjam.

- pyçak kesmek, urmaga garşy berkidiji enjam.

- merkezi vakuum enjamy.

3. Önümçilik liniýasynyň tizligi:

-25 -35 m / min.

High Performance Automatic Cutting line

Gysgaça giriş

“Hawk High Performance Auto Cutting Line” HKJ900 Multi Rip Saw, Wakuum Rul Maşyn we HKC6 Cross Cut armatura bilen birleşdirildi.“Hawk High Performance Auto Cutting Line” ýokary tizlikli, takyk dilimlemek we uly tabaklary deňleşdirmek üçin amatly we pyçak maşynynyň ýerine guradylan SPC poly we LVT poly ýaly az galyňlykly material üçin has amatlydyr.HKJ900-iň täzeçillik armaturasy çykýar we garaşsyz sazlaýjy enjam, pyçagyň çalt çalşylmagyna we pol spesifikasiýasynyň çalt öwrülmegine düşünýär.Awtomatiki önümçilik birikdiriş tertibi minutda 40 metr kesiş tizligini amala aşyryp biler we önümçilik bahasyny ep-esli azaldar
“Hawk” ýokary öndürijilikli awtoulag kesiş liniýasy:
1. efficiencyokary netijelilik, tizlik 15-18 sany / min.
2. Iň ýokary takyklyk, 0.05-0.10mm / m aralygynda dolandyrylýan paneliň gönilygy.
3. Arçanyň pyçagy we hereketlendirijisi üçin aýratyn gurluş, şonuň üçin dürli önüm aýratynlyklaryny çalt we aňsatlyk bilen üýtgedip biler.
4. Duýgur ekran toplumlary, sero hereketlendirijisi pyçagyň hereketine, aňsat işlemegine, ýokary takyklygyna gözegçilik edýär.
5.Galybyň kesilmegi zerur däl, çykdajylary we wagty tygşytlap biler.
6. Punch pressiniň gaýtadan işläp bilmeýän önümlerini kesiň (Galyňlygy, uzynlygy we gatylygy sebäpli ýüze çykýan önümleri öz içine alýar).
7.Gaplama prosesi, az meýdany eýeleýär.
8. Üznüksiz önümiň awtomatlaşdyrylyşyny gaýtadan işlediň, iş sanyny azaldyň.

Tehniki parametr

  HKJ900 HKC6
Eplenýän motor güýji 5.5kw 4.0kw
Pyçak hereketlendirijiniň güýjüni gördi 8 * 5.0kw 3 * 5.0kw
Pyçak motorynyň tizligini gördi 2500 - 5200rpm (quygylygy öwürmek) 2500 - 5200rpm (quygylygy öwürmek)
Pyçak aralygyny sazlamak tertibini gördi Ekranyň sanly sazlamasyna degiň Ekranyň sanly sazlamasyna degiň
Pyçak aralygy sazlamagyň takyklygyny gördi 15 0.015mm 15 0.015mm
Pyçagyň diametrini gördi 300 - 320mm 300 - 320mm
Içindäki deşigiň diametri pyçak 140mm 140mm
Pyçagyň galyňlygyny gördi 1.8 - 3mm 1.8 - 3mm
Pyçak götermegiň diapazonyny sazlamak -10 - 70mm (Işleýän uçary salgylanma hökmünde alyň) --
Pyçagy götermegiň sazlaýyş tertibini gördi Ekranyň sanly sazlamasyna degiň --
Tareliň tizligini görmek 5 - 40m / min (quygylygy öwürmek) 5 - 40m / min (quygylygy öwürmek)
Plastinanyň galyňlygyny görmek 2 - 20mm 2 - 20mm
Arra plastinasynyň iň giňligi 1350mm 600mm
Plastinanyň uzynlygyny gördi 500 - 2400mm 2400mm
Enjamlaryň umumy agramy .55.5T .53.5T

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Hawk Machinery Three Rip Saw

   “Hawk Machinery” üç bölek gördi

   Tehniki parametrler Motor güýji: 3 * 4KW Iýmitlendiriji motor: 1.5KW Iň ýokary tizlik: 2980 (r / min) Pyçagyň spesifikasiýasy: 300mmX3.2mmX2.2mmX40mm Görülen tizlik: Düzülip bilinýän 15 ~ 35 (m / min) Görüşiň galyňlygy: 3-25mm Ölçegler : 1160mm * 2960mm * 1140mm Agramy: 2.1 (T) “Hawk Machinery Three Rip Saw” doly ýapyk bedenden we iýmitlendiriji we çykaryjy platformadan durýar....