• sahypa_head_bg

Speedokary tizlikli işleýiş maşynlary ýokary tizligi nädip ösdürip biler?

Diş başyna iýmitiň esasy mukdaryny saklamak üçin, ýokary tizlikli kesmek, pyçagyň tizliginiň ýokarlanmagy bilen iýmit tizligi hem ep-esli ýokarlandy.Häzirki wagtda şeýle maşyn gurallarynyň gollanmasynyň, top nurbatynyň, serw ulgamynyň, stoluň gurluşy we beýleki täze talaplaryň iýmit tizligini takyk we gözegçilikde saklamak üçin ýokary tizlikli kesiş iýmit tizligi 50m / min ~ 120m / min çenli ýokary boldy.Mundan başga-da, maşyn guralyna gysga çyzykly hereket urmagy sebäpli, ýokary iýmit tizlenmesini we manysyny peseltmek üçin ýokary tizlikli işleýiş maşyn gurallary.Speedokary tizlikli iýmit hereketiniň talaplaryna uýgunlaşmak üçin ýokary tizlikli işleýiş maşynlary esasan aşakdaky çärelerde ulanylýar:

(1) stoluň agramyny azaltmak üçin, ýöne berkligini ýitirmezden, ýokary tizlikli iýmit mehanizmi adatça uglerod süýümi bilen berkidilen birleşýän materiallary ulanýar;

(2) sanly, akylly we programma üpjünçiligi üçin ýokary tizlikli iýmit sero ulgamy işlenip düzüldi, ýokary tizlikli kesiji maşyn gurallary ähli sanly AC servo motor we dolandyryş tehnologiýasyny ulanyp başlady;

:

. , “Gezelenç” hadysasy ep-esli azaldar;

(5) iýmit tizligini ýokarlandyrmak üçin has ösen, has ýokary tizlikli çyzykly hereketlendiriji işlenip düzüldi.Çyzykly hereketlendiriji mehaniki hereketlendiriji ulgamy arassalamagy, elastik deformasiýany we beýleki problemalary ýok edýär, geçiriş sürtülmesini azaldýar, yza gaýdyş ýok diýen ýaly.Çyzykly hereketlendirijiler ýokary tizlenme we tizlenme aýratynlyklaryna, 2g çenli tizlenme, adaty hereketlendiriji üçin 10-20 esse, adaty 4-5 gezek iýmitleniş tizligi, çyzykly hereketlendirijini ulanmak, birlik meýdany, öndürmek aňsat. ýokary tizlikli hereket, mehaniki gurluş tehniki hyzmaty we beýleki aç-açan artykmaçlyklary talap etmeýär.


Iş wagty: Iýul-22-2021