• sahypa_head_bg

24-nji martdan 26-njy mart aralygynda geçirilen DOMOTEX üstünlikli netijä geldi.

24-nji martdan 26-njy mart aralygynda geçirilen DOMOTEX üstünlikli netijä geldi.
Iki goşa degirmen enjamymyz, Kesiş liniýasy we beýleki önümler henizem täze we köne müşderiler tarapyndan tanalýar.
Müşderileriň köpüsi ýerinde sargyt goýýarlar.Ynamyňyz üçin sag boluň.
Bu sergide hödürlenen akylly zawod ulgamy hem dostlar tarapyndan uly üns aldy.
Ulgam geljekdäki zawod gurluşygynda has möhüm bolar.
Saparyňyz we tananyňyz üçin sag boluň.Size iň oňat önümlerimizi we hyzmatlarymyzy saýlamagy dowam etdirersiňiz diýip umyt edýäris.

DSC_0682
DSC_0698
DSC_0707
DSC_0724

Iş wagty: 21-2021-nji aprel